Super Hit - Rahmat Da Darya Mera Murshad Sohna 

Usman Ghani Qadri